• rotor_1.jpg
  • rotor_2.jpg
  • rotor_3.jpg
  • rotor_4.jpg
  • rotor_5.jpg
  • rotor_6.jpg
  • rotor_7.jpg
  • rotor_8.jpg
  • rotor_9.jpg
  • rotor_10.jpg

Aktualności

   

Regulamin Zawodów

1.Piąte Zawody Karpiowe Carp-Hunters odbędą się na łowisku Uroczysko Karpiowe w dniach 08-11 czerwca 2017 . W zawodach weźmie udział 35 dwuosobowych drużyn. Zbiórka zawodników w dniu 08 czerwca o godzinie 10:00 przy głównym budynku. Po omówieniu regulaminu zawodów odbędzie się losowanie stanowisk. Rozpoczęcie wędkowania o godz.12:00. Zakończenie wędkowania w niedzielę o godz. 10:00.
2. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej (dwuosobowej) zgodnie z zasadą "catch and release", czyli złów i wypuść. Startowe od drużyny wynosi 400 zł
3. Zespół, drużyna musi posiadać matę do odhaczania ryb (od tego roku wymagana jest na tym łowisku mata typu kołyska) ,duży podbierak oraz worek karpiowy do przetrzymywania ryb.

4. Dozwolone jest sondowanie dna, wywożenie zestawów oraz zanęcanie łowisk ze środków pływających przez całą dobę. Warunkiem korzystania ze środków pływających jest posiadanie kapoka. Ze względu na bezpieczeństwo nie wolno wypływać po spożyciu alkoholu. 
5. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe. Zakazuje się stosowania metody spławikowej i drgającej szczytówki. Zakaz dotyczy również stosowania przynęt zwierzęcych jak, robaki, rosówki itp.
6. Rybami zaliczanymi do klasyfikacji punktowej są karpie, amury o masie powyżej 3 kg.

7. Ryby nie podlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody.
8. Ważenie ryb odbywa się dwa razy dziennie w godzinach 08-10 oraz 18-20. W zależności od ilości ryb i warunków atmosferycznych możliwe jest częstsze ważenie. Do tego czasu należy przetrzymywać rybę w workach karpiowych po jednej sztuce w worku. W wypadku złowienia amura lub karpia powyżej 15 kg należy jak najszybciej skontaktować się ze sędzią.

9. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego wracają do wody. Należy delikatnie i ostrożnie obchodzić się ze złowionymi rybami.

10. Ryby należy holować, jeśli to możliwe w obrębie własnego stanowiska. W szczególnych przypadkach prosi się zawodników łowiących obok o umożliwienie wyholowania ryb sąsiadów w obrębie własnego stanowiska.
11. Zespoły łowią na wprost od wyznaczonego i wylosowanego miejsca .
12. Do klasyfikacji generalnej liczy się łączna waga trzech największych ryb.
13. Jeśli dwie drużyny osiągną tę samą wagę złowionych ryb (3 największe), wówczas o wyższym miejscu decyduje waga największej ryby, a jeśli to nie rozstrzygnie wówczas wygrywa drużyna, która jako pierwsza złowiła rybę.

14. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w środku swojego stanowiska.

15. Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (4 wędki na jedną drużynę). Można stawiać markery tylko w swojej strefie maksymalnie 4 sztuki na drużynę.

16. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z zawodników. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

17. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.
18. W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.
19. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.
20. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator i sędzia główny.
21. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skradzione przedmioty, również za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie trwania zawodów, jak również w czasie dojazdu na łowisko.                                                                                  

22. Nagrodzonych będzie pięć drużyn , którzy złowią trzy ryby o najwyższej wadze i łowca największej ryby. Ze względu na pływające w tej wodzie ogromne jesiotry dostaliśmy specjalną nagrodę od sponsora za złowienie największej ryby niekarpiowatej.

Ważne informacje

1.Na łowisku obowiązuje zakaz nęcenia kukurydzą i w związku z tym musimy dostosować się do tego regulaminu.

2.Ponieważ w zawodach liczą się trzy największe ryby każda z drużyn powinna się zaopatrzyć w trzy worki do przetrzymywania ryb.

3.Jeżeli złowi się kolejne mniejsze ryby , można je od razu zważyć i wypuścić bez udziału sędziów , nie będą brane pod uwagę w końcowej punktacji , a jedynie do statystyk.