• rotor_1.jpg
  • rotor_2.jpg
  • rotor_3.jpg
  • rotor_4.jpg
  • rotor_5.jpg
  • rotor_6.jpg
  • rotor_7.jpg
  • rotor_8.jpg
  • rotor_9.jpg
  • rotor_10.jpg

Aktualności

 

Regulamin Zawodów

1.Szóste Zawody Karpiowe Carp-Hunters odbędą się na łowisku Karpik w Graboszycach w dniach 07-10 czerwca 2018 . W zawodach weźmie udział 13 dwuosobowych drużyn. Zbiórka zawodników w dniu 07 czerwca o godzinie 10:00 przy głównym budynku. Po omówieniu regulaminu zawodów odbędzie się losowanie stanowisk. Rozpoczęcie wędkowania o godz.12:00. Zakończenie wędkowania w niedzielę o godz. 10:00.
2. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej (dwuosobowej) zgodnie z zasadą "catch and release", czyli złów i wypuść. Startowe od drużyny wynosi 500 zł
3. Zespół, drużyna musi posiadać matę do odhaczania ryb (od tego roku wymagana jest na tym łowisku mata typu kołyska) ,duży podbierak oraz worek karpiowy do przetrzymywania ryb.

4. Dozwolone jest , wywożenie zestawów oraz zanęcanie łowisk przy pomocy łódek zanętowych przez całą dobę.

 5. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe. Zakazuje się stosowania metody spławikowej i drgającej szczytówki. Zakaz dotyczy również stosowania przynęt zwierzęcych jak, robaki, rosówki itp.
6. Rybami zaliczanymi do klasyfikacji punktowej są karpie, amury o masie powyżej 3 kg.

7. Ryby nie podlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody.
8. Ważenie ryb odbywa się dwa razy dziennie w godzinach 08-10 oraz 18-20. W zależności od ilości ryb i warunków atmosferycznych możliwe jest częstsze ważenie. Do tego czasu należy przetrzymywać rybę w workach karpiowych po jednej sztuce w worku. W wypadku złowienia amura lub karpia powyżej 18 kg należy jak najszybciej skontaktować się ze sędzią.

9. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego wracają do wody. Należy delikatnie i ostrożnie obchodzić się ze złowionymi rybami.

10. Ryby należy holować, jeśli to możliwe w obrębie własnego stanowiska. W szczególnych przypadkach prosi się zawodników łowiących obok o umożliwienie wyholowania ryb sąsiadów w obrębie własnego stanowiska.
11. Zespoły łowią na wprost od wyznaczonego i wylosowanego miejsca .
12. Do klasyfikacji generalnej liczy się łączna waga trzech największych ryb.
13. Jeśli dwie drużyny osiągną tę samą wagę złowionych ryb (3 największe), wówczas o wyższym miejscu decyduje waga największej ryby, a jeśli to nie rozstrzygnie wówczas wygrywa drużyna, która jako pierwsza złowiła rybę.

14. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w środku swojego stanowiska.

15. Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (4 wędki na jedną drużynę). Można stawiać markery tylko w swojej strefie maksymalnie 4 sztuki na drużynę.

16. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z zawodników. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.

17. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.
18. W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.
19. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.
20. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator i sędzia główny.
21. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skradzione przedmioty, również za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie trwania zawodów, jak również w czasie dojazdu na łowisko.                                                                                  

22. Nagrodzonych będzie pięć drużyn , którzy złowią trzy ryby o najwyższej wadze i łowca największej ryby.

23. Obowiązuje nas regulamin łowiska z którym należy się zapoznać http://www.karpik.pl/sites/default/files/zalaczniki/regulamin%20i%20cennik%202018.pdf

Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 

Jarosław Durak 888-501-189
Wojtek Wąs 691-091-713

Po uzgodnieniu telefonicznym można dokonywać wpłat na konto : Jarosław Durak 30 2490 0005 0000 4000 3036 5060                                                                                              

W tytule przelewu proszę wpisać Zawody Karpik i swoje nazwiska i imiona. Wpłacać proszę za całą drużynę , a nie pojedynczych zawodników. 

Termin wpłat do końca marca . Brak wpłaty powoduje zastąpienie drużyny na pierwszą z listy rezerwowej.

1. Wojtek Wąs i Jurek Staśto (potwierdzona wpłata)

2. Paweł Batko i Mateusz Wilczek ( Potwierdzona wpłata )

3. Piotrek Szustak i Piotrek Tucki (Potwierdzona wpłata )

4. Paweł Tyrka i Miłosz Tyrka (potwierdzona wpłata)

5. Jacek Mamala i partner (potwierdzona wpłata )

6. Gosia i Krzysiek Gąsienica Mitana (potwierdzona wpłata)

7. Przemysław Famuła i Józef Stanuch (potwierdzona wpłata)

8. Jarek Durak i Michał Durak    (Potwierdzona wpłata)

9. Darek Maszewski i Piotrek Ogiński (Potwierdzona wpłata)

10. Waldek Guła i Mariusz Kantor (potwierdzona wpłata)

11. Bartek Mazur i Tomek Sady (potwierdzona wpłata)

12. Bogdan Kargula i Waldek Witowski (Potwierdzona wpłata)

13. Krzysiek Bachulski i Jarek Karaś (potwierdzona wpłata)