• rotor_1.jpg
  • rotor_2.jpg
  • rotor_3.jpg
  • rotor_4.jpg
  • rotor_5.jpg
  • rotor_6.jpg
  • rotor_7.jpg
  • rotor_8.jpg
  • rotor_9.jpg
  • rotor_10.jpg

Aktualności

Mapa łowiska z rozmieszczeniem stanowisk

1.Siódme Zawody Karpiowe Carp-Hunters odbędą się na łowisku Uroczysko Karpiowe w dniach 23-26 maja 2019 . W zawodach weźmie udział 35 dwuosobowych drużyn. Zbiórka zawodników w dniu 23 maja o godzinie 10:00 przy głównym budynku. Po omówieniu regulaminu zawodów odbędzie się losowanie stanowisk. Rozpoczęcie wędkowania o godz.12:00. Zakończenie wędkowania w niedzielę o godz. 10:00.
2. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej (dwuosobowej) zgodnie z zasadą "catch and release", czyli złów i wypuść. Startowe od drużyny wynosi 500 zł.
3. Zespół, drużyna musi posiadać matę do odhaczania ryb ( wymagana jest na tym łowisku mata typu kołyska) ,duży podbierak oraz worki karpiowe do przetrzymywania ryb.
4. Dozwolone jest sondowanie dna, wywożenie zestawów oraz zanęcanie łowisk ze środków pływających przez całą dobę. Warunkiem korzystania ze środków pływających jest posiadanie kapoka. Ze względu na bezpieczeństwo nie wolno wypływać po spożyciu alkoholu. 
5. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe. Zakazuje się stosowania metody spławikowej i drgającej szczytówki. Zakaz dotyczy również stosowania przynęt zwierzęcych jak, robaki, rosówki itp.
6. Rybami zaliczanymi do klasyfikacji punktowej są karpie, amury o masie powyżej 5 kg.
7. Ryby nie podlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody.
8. Ważenie ryb odbywa się dwa razy dziennie w godzinach 08-10 oraz 18-20. W zależności od ilości ryb i warunków atmosferycznych możliwe jest częstsze ważenie. Do tego czasu należy przetrzymywać rybę w workach karpiowych po jednej sztuce w worku. W wypadku złowienia amura lub karpia powyżej 20 kg należy jak najszybciej skontaktować się ze sędzią.
9. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego wracają do wody. Należy delikatnie i ostrożnie obchodzić się ze złowionymi rybami.
10. Ryby należy holować, jeśli to możliwe w obrębie własnego stanowiska. W szczególnych przypadkach prosi się zawodników łowiących obok o umożliwienie wyholowania ryb sąsiadów w obrębie własnego stanowiska.
11. Zespoły łowią na wprost od wyznaczonego i wylosowanego miejsca .
12. Do klasyfikacji generalnej liczy się łączna waga pięciu największych ryb.
13. Jeśli dwie drużyny osiągną tę samą wagę złowionych ryb (5 największych), wówczas o wyższym miejscu decyduje waga największej ryby, a jeśli to nie rozstrzygnie wówczas wygrywa drużyna, która jako pierwsza złowiła rybę.
14. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w środku swojego stanowiska.
15. Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (4 wędki na jedną drużynę). Można stawiać markery tylko w swojej strefie maksymalnie 4 sztuki na drużynę.
16. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z zawodników. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.
17. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.
18. W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.
19. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.
20. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator i sędzia główny.
21. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skradzione przedmioty, również za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie trwania zawodów, jak również w czasie dojazdu na łowisko. 
22. Nagrodzonych będzie pięć drużyn , którzy złowią pięć ryb o najwyższej wadze i łowca największej ryby. 

23. Obowiązuje nas regulamin łowiska z którym należy się zapoznać  http://uroczyskokarpiowe.pl/regulamin/ 

 Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 

Jarosław Durak 888-501-189
Paweł Batko 609-070-065

Po uzgodnieniu telefonicznym można dokonywać wpłat na konto : Jarosław Durak 30 2490 0005 0000 4000 3036 5060                                                                                              

W tytule przelewu proszę wpisać Zawody Uroczysko i swoje nazwiska i imiona. Wpłacać proszę za całą drużynę , a nie pojedynczych zawodników. Drużyny zgłoszone do udziału mają czas do uregulowania opłaty do końca stycznia 2019 r . Brak wpłaty oznacza wykreślenie drużyny z listy i zastąpieniem jej pierwszą w kolejności zgłoszeń drużynę z listy rezerwowej. 

Zgodnie z regulaminem od 1 lutego drużyny które nie wpłaciły wpisowego zostały zastąpione rezerwowymi teraz obowiązuje zasada kto pierwszy wpłaci startowe ten ma zagwarantowany udział.Przed wpłatą proszę dzwonić na nr 888 501 189 aby sprawdzić czy jeszcze są miejsca.

 Lista Uczestników

1. Wojtek Wąs i Jacek Mamala (potwierdzona wpłata)

2. Paweł Batko i Mateusz Gąsienica Wilczek (potwierdzona wpłata)

3. Piotrek Szustak i Piotrek Tucki (potwierdzona wpłata)

4. Darek Niegłos i partner (potwierdzona wpłata )

5. Jarek Durak i Michał Durak (potwierdzona wpłata)

6. Paweł Tyrka i Miłosz Tyrka (potwierdzona wpłata)

7. Gosia i Krzysiek Gąsienica Mitana (potwierdzona wpłata)

8. Krzysiek Bachulski i Jarek Karaś (potwierdzona wpłata)

9. Piotr Walus i Paweł Golonka (potwierdzona wpłata )

10.Łukasz Tarczyn i Artur Kokoszka (potwierdzona wpłata)

11. Bartek Mazur i Tomek Sady (potwierdzona wpłata)

12. Drąg Paweł i Krzysztof Kiełbasa (potwierdzona wpłata )

13. Krzysztof Wyporek i Łukasz Feliks (potwierdzona wpłata )

14. Marcin Wąs i Łukasz Mirek (potwierdzona wpłata)

15. Sebastian Wnętrzak i partner (potwierdzona wpłata )

16. Waldek Guła i Mariusz Kantor (potwierdzona wpłata )

17. Ireneusz Mazon i partner (potwierdzona wpłata ) 

18. Maciej Kociuba i Krzysztof Mitera (potwierdzona wpłata )

19. Jarek Florek i Kuba Wijas (potwierdzona wpłata )

20.  Krzysiek Stec i partner (potwierdzona wpłata)

21. Jakub Dobek i Bartosz Dobek (potwierdzona wpłata)

22. Sput Mariusz i Rafał Dubiel (potwierdzona wpłata)

23. Kubina Tomasz i partner (potwierdzona wpłata)

24. Grzegorz Kakol i Łukasz Węgrzyk (potwierdzona wpłata )

25. Przemysław Tomkowski sławek Kotwica (potwierdzona wpłata) 

26. Krzysztof Luberda i Jurek Staśto (potwierdzona wpłata)

27. Osiński Tomasz i partner (potwierdzona wpłata)

28. Klichowski Grzegorz i Arkadiusz Wantuch (potwierdzona wpłata )

29. Grzegorz Wydmanski i Sebastian Miksa (potwierdzona wplata )

30. Przemek Trzciński i Krzysiek Nieszporek (potwierdzona wpłata )

31. Damian Kleczar Eryk Chwałek   (Potwierdzona wpłata)

32.Żenia Kamieniew i partner

33. 

34. 

35.