• rotor_1.jpg
  • rotor_2.jpg
  • rotor_3.jpg
  • rotor_4.jpg
  • rotor_5.jpg
  • rotor_6.jpg
  • rotor_7.jpg
  • rotor_8.jpg
  • rotor_9.jpg
  • rotor_10.jpg

Aktualności

 

REGULAMIN ZAWODÓW

1. Ósme Zawody Karpiowe Carp-Hunters odbędą się na łowisku Uroczysko Karpiowe w dniach 27-30 sierpnia 2020 . W zawodach weźmie udział 35 dwuosobowych drużyn. Zbiórka zawodników w dniu 27 sierpnia o godzinie 10:00 przy głównym budynku. Po omówieniu regulaminu zawodów odbędzie się losowanie stanowisk. Rozpoczęcie wędkowania o godz.12:00. Zakończenie wędkowania w niedzielę o godz. 10:00.
2. Zawody odbywają się w klasyfikacji drużynowej (dwuosobowej) zgodnie z zasadą "catch and release", czyli złów i wypuść. Startowe od drużyny wynosi 500 zł.
3. Zespół, drużyna musi posiadać matę do odhaczania ryb ( wymagana jest na tym łowisku mata typu kołyska) ,duży podbierak oraz worki karpiowe do przetrzymywania ryb.
4. Dozwolone jest sondowanie dna, wywożenie zestawów oraz zanęcanie łowisk ze środków pływających przez całą dobę. Warunkiem korzystania ze środków pływających jest posiadanie kapoka. Ze względu na bezpieczeństwo nie wolno wypływać po spożyciu alkoholu. 
5. Łowienie dozwolone jest na gruntowe zestawy karpiowe. Zakazuje się stosowania metody spławikowej i drgającej szczytówki. Zakaz dotyczy również stosowania przynęt zwierzęcych jak, robaki, rosówki itp.
6. Rybami zaliczanymi do klasyfikacji punktowej są karpie, amury o masie powyżej 5 kg.
7. Ryby nie podlegające klasyfikacji muszą być niezwłocznie wypuszczone do wody.
8. Ważenie ryb odbywa się dwa razy dziennie w godzinach 08-10 oraz 18-20. W zależności od ilości ryb i warunków atmosferycznych możliwe jest częstsze ważenie. Do tego czasu należy przetrzymywać rybę w workach karpiowych po jednej sztuce w worku. W wypadku złowienia amura lub karpia powyżej 20 kg należy jak najszybciej skontaktować się ze sędzią.
9. Wszystkie ryby po zważeniu przez sędziego wracają do wody. Należy delikatnie i ostrożnie obchodzić się ze złowionymi rybami.
10. Ryby należy holować, jeśli to możliwe w obrębie własnego stanowiska. W szczególnych przypadkach prosi się zawodników łowiących obok o umożliwienie wyholowania ryb sąsiadów w obrębie własnego stanowiska.
11. Zespoły łowią na wprost od wyznaczonego i wylosowanego miejsca .
12. Do klasyfikacji generalnej liczy się łączna waga trzech największych ryb.
13. Jeśli dwie drużyny osiągną tę samą wagę złowionych ryb (3 największych), wówczas o wyższym miejscu decyduje waga największej ryby, a jeśli to nie rozstrzygnie wówczas wygrywa drużyna, która jako pierwsza złowiła rybę.
14. Zawodnicy zobowiązani są do rozbijania namiotów w środku swojego stanowiska.
15. Każdy z zawodników może łowić na 2 wędki (4 wędki na jedną drużynę). Można stawiać markery tylko w swojej strefie maksymalnie 4 sztuki na drużynę.
16. Podczas trwania zawodów na stanowisku musi być przynajmniej jeden z zawodników. W przypadku opuszczenia stanowiska przez obydwu zawodników należy wyjąć wszystkie zestawy z wody.
17. Jeśli zajdą takie okoliczności i podejrzenia o nieuczciwości jakiejkolwiek z drużyn, organizator ma prawo do przeszukania ich całego sprzętu łącznie z samochodem, a podczas wykrycia oszustwa do dyskwalifikacji drużyny.
18. W przypadku nieporozumienia pomiędzy drużynami, należy zgłosić ten fakt organizatorowi lub sędziemu, którzy spór rozstrzygną.
19. Każda z drużyn po zakończeniu zawodów zobowiązana jest do posprzątania po sobie stanowiska, jeśli tego nie uczyni może zostać zdyskwalifikowana tuż przed ogłoszeniem wyników nawet w przypadku zajęcia wysokiego miejsca.
20. Wszelkie sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga organizator i sędzia główny.
21. Organizator nie bierze odpowiedzialności za skradzione przedmioty, również za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie trwania zawodów, jak również w czasie dojazdu na łowisko. 
22. Nagrodzonych będzie pięć drużyn , którzy złowią trzy ryby o najwyższej wadze i łowca największej ryby. 

23. Obowiązuje nas regulamin łowiska z którym należy się zapoznać  http://uroczyskokarpiowe.pl/regulamin/

Wszelkie informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 

Jarosław Durak 888-501-189
Paweł Batko 609-070-065

Po uzgodnieniu telefonicznym można dokonywać wpłat na konto : Jarosław Durak 30 2490 0005 0000 4000 3036 5060 

W tytule przelewu proszę wpisać Zawody Uroczysko i swoje nazwiska i imiona. Wpłacać proszę za całą drużynę , a nie pojedynczych zawodników. Drużyny zgłoszone do udziału mają czas do uregulowania opłaty do końca stycznia 2020 r . Brak wpłaty oznacza przeniesienie na koniec listy zawodników rezerwowych i zastąpieniem jej pierwszą w kolejności zgłoszeń drużynę z listy rezerwowej.

Lista Uczestników

1. Krzysiek Bachulski i Jarek Karaś (potwierdzona wpłata)

2. Paweł Tyrka i Miłosz Tyrka (Potwierdzona wpłata )

3. Paweł Batko i Mateusz Gąsienica Wilczek (potwierdzona wpłata)

4. Piotrek Tucki i Piotrek Szustak (potwierdzona wpłata)

5. Jarek Durak i Michał Durak ( potwierdzona wpłata )

6. Darek Niegłos i Dominik Piorkowski (potwierdzona wpłata )

7. Rezygnacja  (potwierdzona wpłata)

8. Wojciech Lesiecki i Makuch Łukasz (potwierdzona wpłata)

9. Patryk Tobiasiewicz i partner i Grzegorz Lizoń (potwierdzona wpłata)

10. Mirosław Kokoszka i Dawid Barczyński (potwierdzona wpłata)

11.Grzegorz Wydmański i Sebastian Miksa(potwierdzona wpłata )

12. Jakub Siudy i Jacek Głowicki (potwierdzona wpłata )

13. Damian Szopa i Janusz Kowalski (potwierdzona wpłata)

14. Krzysiek i Gosia Gąsienica Mitana (potwierdzona wpłata)

15. Krzysiek Luberda i partner (potwierdzona wpłata)

16.Tomasz Skrężyna i partner  (potwierdzona wpłata)

17. Rafał Synowiec i Witek Smęder ( potwierdzona wpłata)

18. Paweł Nosal i Sebastian Wnętrzak (potwierdzona wpłata )

19. Grzegorz Pilch i Lech Ślebioda (potwierdzona wpłata)

20. Tomasz Sady i Maciej Kociuba ( potwierdzona wpłata )

21. Przemysław Famuła i Józef Stanuch (potwierdzona wpłata)

22. Tadeusz Wróbel i Krzysztof Wróbel (potwierdzona wpłata)

23. Piotr Walus i partner (potwierdzona wpłata)

24. Krzysztof Wyporek i Łukasz Feliks (potwierdzona wpłata)

25. Marcin Kapica i Mateusz Nycz ( potwierdzona wpłata)

26. Dariusz Knuła i Marcin Stefaniak (potwierdzona wpłata)

27. Sebastian Zakrzewski i Jakub Wieczorek (potwierdzona wpłata)

28. Marcin Kuśmierek i Mariusz Kamiński(potwierdzona wpłata)

29. Grzegorz Kąkol i Łukasz Węgrzyk (potwierdzona wpłata)

30. Marcin Bień i Tomasz Bień  (potwierdzona wpłata )

31. Krzysztof Piechota i Zbigniew Nowak (potwierdzona wpłata)

32. Krzysztof Kiełbasa i Paweł Drąg (potwierdzona wpłata)

33. Krzysztof Litwin i partner (potwierdzona wpłata)

34. Waldek Guła i Mariusz Kantor (potwierdzona wpłata)

35. Eryk Chwałek i Damian Klęczar (potwierdzona wpłata)